Geiriau Cyntaf Babi (Baby's First Words) - Elin Meek

*Scroll down for English & comments*


Llyfr dwyieithog, syml a lliwgar.

A bilingual, simple and colourful book.Gwasg/publisher: Dref Wen

Cyhoeddwyd/released: 2019

Pris: £3.99

ISBN: 978-1-78423-118-7


*Llyfr dwyieithog - Bilingual Book*


Llyfr bach del i ddysgu geiriau cyntaf i fabi. Mae lluniau clir iawn o wrthrychau cyfarwydd sy’n llawn lliw er mwyn ysgogi’r synhwyrau. Mae ‘na chydig o ymadroddion yno hefyd er mwyn i’r rhiant allu darllen a chadw sylw’r babi. Syniad da iawn ydi rhoi’r geiriau Saesneg hefyd fel bod rhiant di-gymraeg yn gallu deall hefyd - a dysgu rhywfaint o Gymraeg ar yr un pryd gobeithio!


Anrheg neis i fabi ifanc. Allwch chi ddim dechrau cael nhw i arfer gyda llyfrau’n rhy fuan!A lovely little book to teach first words to a baby. There are very clear pictures of familiar objects that are full of colour to stimulate the baby’s senses. As well as words, there are also a few phrases so the parent can read and keep the baby's attention. It was a good idea to provide the English translation too so that a non-Welsh speaking parent can also understand – and hopefully learn a bit of Welsh at the same time!


A nice gift for a young baby. There’s no such thing as too early to start getting them used to books!

9 views0 comments

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.