Gweld, Cyffwrdd, Teimlo

*Scroll down for English & comments*


Llyfr i'r synhwyrau i'w rannu gyda'ch babi.

First sensory book to share with your baby.Gwasg/publisher: Rily

Cyhoeddwyd/released: 2018

Addasiad: Catrin Wyn Lewis

Pris: £7.99

ISBN: 978-1-84967-422-5


*Llyfr dwyieithog - Bilingual Book*Llyfr cyntaf i fabi sy’n llawn gweithgareddau difyr i ddeffro ac ysgogi’r synhwyrau. Mae’n llyfr perffaith i riant a babi fwynhau dysgu gyda’i gilydd. Dyma lyfr da iawn ar gyfer gweld, clywed, cyffwrdd a theimlo. Mae yna weadau a siapiau newydd a diddorol er mwyn iddyn nhw allu teimlo’r patrymau gwahanol. Dwi’n hoffi’r drych ar y dudalen olaf. Mae’r brawddegau’n fyr ac mae’r cyfieithiad Saesneg ar gael hefyd oddi tanodd. Cyfle gwych i riant a babi ddysgu 'chydig o eiriau Cymraeg newydd.A first book for a baby with fun activities to stimulate the senses. It's a perfect book for a parent and baby to enjoy learning together. This is a very good book for seeing, hearing, touching and feeling. There are new and interesting textures and shapes so they can feel the different patterns. I like the mirror on the last page. The sentences are short and the English translation is also available underneath. A great opportunity for parent and baby to learn a few new Welsh words.

4 views0 comments

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.