Gwenynen Brysur 1 2 3 - Natalie Marshall (addas. Gwynne Williams)

*Scroll down for English*


Llyfr ffeindiwch-teimlwch

Find and feel book.


Genre: Llyfr lluniau a teimlo / picture book / feely book

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎ Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◎◎Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour: ◎◎◎◎◎ Her darllen/reading difficulty:◎◎◎◎ Dyfarniad/Rating: ★★★


Dyma lyfr syml a lliwgar sy’n cyflwyno rhifau a chyfri hyd at ddeg i blant ifanc. Mae’r llyfr yn defnyddio mydr ac odl er mwyn gwneud dysgu cyfri’n hwyl. Mae arlunwaith syml, clir a thrawiadol Natalie Marshall yn siŵr o gadw sylw’r rhai lleiaf.


Mae’r llyfr yn ail adrodd patrymau ac mae’n ddwyieithog felly yn berffaith ar gyfer rhiant a phlentyn yn dysgu gyda’i gilydd!

Mae ‘na dudalennau bumpy ar gyfer dwylo bach er mwyn rhoi profiad o deimladau a gweadau newydd wrth ddarllen.This high contrast, colourful book introduces numbers and counting up to ten for young children. The book uses rhyme in order to make learning to count fun. Natalie Marshall's simple and clear illustrations is bound to keep the attention of even the youngest of readers.


The book uses repetition and is bilingual which makes it perfect for parent and child learning together!

There are bumpy pages for small hands to give the tactile experience of new textures whilst reading.


Gwasg/publisher: Dref Wen

Rhyddhawyd/released: 2020

Pris: £5.99


Prynwch o:

Available to buy online from:

https://www.drefwen.com/english/books/shop/childrens-welsh-books/bilingual-childrens-books-age-0-3/gwenynen-brysur-123-123-bumblebee/


54 views0 comments

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.