Hwyaden Bluog - Llinos Dafydd (addas.)

*Scroll down for English & comments*


Llyfr pyped bys hwyliog!

Fun, fluffy finger puppet book!


Gwasg/publisher: Rily

Cyhoeddwyd/released: 2019

Originally published by: Igloo Books Ltd

Pris: £4.99

ISBN: 978-1-84967-452-2

Dyma lyfr llawn hwyl i fabanod ifanc iawn. Mae’n llyfr rhyngweithiol gan fod yna byped bys ciwt a fflwfflyd sy’n mynd drwy dwll ym mhob tudalen.

Stori syml am hwyaden ifanc yn cwrdd â nifer o anifeiliaid eraill drwy hwylio’r afon gyda Mami Hwyaden. Yn y diwedd, mae’r cywion bach eraill yn deor ac mae ganddo frodyr a chwiorydd!


Llyfr bach lliwgar sy’n helpu i ymgyfarwyddo plant ifanc iawn gyda llyfrau. Edrychwch allan am deitlau eraill yn y gyfres Pitw Bach.


Nid yw hwn yn llyfr dwyieithog, ond mae fersiwn Saesneg ar gael.

Mae’n dweud addas i oedran 2+, ond byddai’n addas i rai iau.Hwyaden Bluog = Fluffy Duck. Here’s a fun little book for very young toddlers. It’s quite interactive and stimulating as it contains a fluffy finger puppet that goes through a hole in each page.


A simple story about a young duckling who meets several other animals as he travels the river with his Mother. Eventually, the other eggs hatch and he gets brothers and sisters!


A small, colourful little book that helps to get young children used to seeing and handling books. The hard cardboard pages will withstand some chewing! Look out for other titles in the ‘Pitw Bach’ series.

This book is not bilingual, although an English version is available.

It says it’s appropriate for age 2+ but I think it would be ok for younger children.

20 views0 comments

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.