Meet the author

Bethan

Gwanas

© Iolo Penri

Born:

1962

From:

Brithdir, ger Dolgellau

Lives in:

Rhydymain,ger Dolgellau

Interesting

Fact:

Keeping bees.

 

Quick facts

Children and  young people books

Coeden Cadi (2015)

Cadi Dan y Dŵr (2017)

Cadi a'r Celtiaid (2019)

Cadi a’r Deinosoriaid

Popeth am ... Gariad (2001) add.

Sgôr (2003)

Ceri Grafu (2003)

Pen Dafad / Ramboy (2005)

Dwy Stori Hurt Bost (2010)

Gwylliaid (2014)

Gwrach y Gwyllt (2003)

Llwyth (2013)

Efa (2017)

Y Diffeithwch Du (2018)

Edenia (2019)

Awards

Gwobr Tir na n-Og 2001

Llinyn Trôns

Gwobr Tir na n-Og 2003

Sgôr

 

Rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2005

Hi yw fy Ffrind

Gwobr Goffa T Llew Jones 2014 

Gwylliaid

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.