Some graphics are from external sites and are not available in English.

2020 Shortlist

What are

the Tir na n-Og

Awards?

 • Since 1976, the Tir na n-Og Awards recognize excellence in children and young people's books in Wales. 

 • They include Welsh language and English books in Wales.

 • The awards are presented by the Welsh Books Council for the best books for children and young people in the last year.

 • The purpose of the award is to encourage people to buy, read and enjoy good books by giving publicity to new and established authors. 

 • Over the years, the award has been given to many of Wales's best known authors as well as introducing new authors.

 • The judging panel consists of people from relevant fields such as education, libraries, Literature Wales e.t.c. They meet at the start of the year and select an appropriate shortlist. 

 • The English book award goes to the book that is  Welsh in feel and flavour but is in English. This is promoted by CILIP Cymru and is present in their annual conference in May.

 • The Welsh category is revealed in the Urdd National Eisteddfod in May. There's a primary and a secondary award.

 • You'll see this sticker on the winning books.

Keep your eyes peeled!

What are

the Tir na n-Og

Awards?

2019

Primary: Cymru ar y Map, Elin Meek and Valériane Leblond

Secondary:   Fi a Joe Allen, Manon Steffan Ros 

 

2018

Primary: Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud, Mererid Hopwood 

Secondary: Mae'r Lleuad yn Goch, Myrddin ap Dafydd 

 

2017

Primary:  ABC Byd Natur, Luned Aaron

Secondary: Pluen, Manon Steffan Ros 

 

2016

Primary: Pedair Cainc Y Mabinogi, Siân Lewis 

Secondary: Gwalia, Llŷr Titus

 

2015

Primary: Straeon Gorau'r Byd, Caryl Lewis 

Secondary: Y Gêm, Gareth F. Williams 

 

2014

Primary: Cwmwl dros y Cwm, Gareth F. Williams 

Secondary: Diffodd y Sêr, Haf Llewelyn

 

2013

Primary: Cynefin yr Ardd, Iolo Williams and Bethan Wyn Jones

Secondary: Y Gêmau Olympaidd a Champau’r Cymry, Alun Wyn Bevan

 

2012

Primary: PrismManon Steffan Ros

Secondary: Yr Alarch DuRhiannon Wyn

 

2011

Primary: Dirgelwch y BontHywel Griffiths

Secondary: Stwff Guto S. TomosLleucu Roberts

 

2010

Primary: Trwy’r TonnauManon Steffan Ros

Secondary: Codi BwganodRhiannon Wyn

 

2009]

Primary: BownsioEmily Huws

Secondary: Annwyl Smotyn BachLleucu Roberts

 

2008

Primary: Y Llyfr Ryseitiau: Gwaed y TylwythNicholas Daniels

Secondary: Eira Mân, Eira MawrGareth F. Williams

 

2007

Primary: Ein Rhyfel NiMair Wynn Hughes

Secondary: Adref Heb ElinGareth F. Williams

 

2006

Primary: Carreg AtebEmily Huws

Secondary: CreadynGwion Hallam

 

Before 2006 the Welsh Award contained two categroeis: Fiction and Non-Fiction.

 

2005

Fiction: EcoEmily Huws

Non-Fiction: Byd Llawn HudCeri Wyn JonesTudur DylanMererid HopwoodSonia Edwards ac Elinor Wyn Reynolds

 

2004

Fiction: Iawn Boi?Caryl Lewis

Non-Fiction: Stori Dafydd ap GwilymGwyn Thomas & Margaret Jones

 

2003

Fiction: SgôrBethan Gwanas

Non-Fiction: Dewi SantRhiannon Ifans & Margaret Jones

 

2002

Fiction: GwirioniShoned Wyn Jones

Non-Fiction: Poeth! Cerddi Poeth ac OerNon ap Emlyn & Marian Delyth

 

2001

Fiction: Llinyn TrônsBethan Gwanas

Non-Fiction: Jam Coch Mewn Pwdin ReisMyrddin ap Dafydd

 

2000

Fiction: Ta Ta-TrywerynGwenno Hughes

Non-Fiction: Chwedlau o’r Gwledydd CeltaiddRhiannon Ifans & Margaret Jones

1999

Fiction: Pam Fi Eto, Duw?John Owen

Non-Fiction: Byw a Bod yn y BàthLis Jones

 

1998

Fiction: Dyddiau CŵnGwen Redvers Jones

Non-Fiction: Stori BranwenTegwyn Jones & Jac Jones

 

1997

Fiction: Ydy Fe!John Owen

Non-Fiction: Dirgelwch Loch NessGareth F. Williams

 

1996

Fiction: Coch yw Lliw HunllefMair Wynn Hughes

Non-Fiction: Sbectol IncEleri Ellis Jones & Marian Delyth

 

1995

Fiction: Pam Fi, Duw, Pam Fi?John Owen

Non-Fiction: Geiriadur Gomer i’r IfancD Geraint Lewis

 

1994

Fiction: Sothach a SglyfathAngharad Tomos

Non-Fiction: Cristion Ydw IHuw John Hughes & Rheinallt Thomas

 

1993

Fiction: ’Tisio Tshipsan?Emily Huws

Non-Fiction: Chwedl TaliesinGwyn Thomas & Margaret Jones

 

1992

Joint fiction winners:

WmffraEmily Huws

Broc MôrGwen Redvers Jones

Non-Fiction: Yn y DechreuadRobert M. Morris & Catrin Stephens

 

1991

Fiction: O Ddawns i DdawnsGareth F. Williams

Non-Fiction: Cymru Ddoe a HeddiwGeraint H. Jenkins

 

1990

Fiction: Llygedyn o HeulwenMair Wynn Hughes

Non-Fiction: Lleuad yn OlauT. Llew Jones & Jac Jones

 

1989

Joint fiction winners:

LiwIrma Chilton

Ben y Garddwr a Storïau EraillJac Jones

Non-Fiction: Culhwch ac Olwen, Gwyn Thomas & Margaret Jones

 

1988

Fiction: ’Tydi Bywyd yn Boen!Gwenno Hywyn

Non-Fiction: Yr Atlas CymraegDafydd Orwig (editor)

 

1987

Fiction: JabasPenri Jones

Non-Fiction: Gardd o GerddiAlun Jones & John Pinion Jones

 

Before 1987 only two awards were given – A Welsh and and English.

 

1986

Y Llipryn LlwydAngharad Tomos

 

1985

Not awarded.

 

1984

Joint winners:

Y Llinyn ArianMair Wynn Hughes

Herio’r CestyllMalcolm M. JonesCyril Jones & Gwen Redvers Jones

 

1983

Croes Bren yn NorwyJ. Selwyn Lloyd

 

1982

Gaeaf y CerrigGweneth Lilly

 

1981

Y Drudwy DewrGweneth Lilly

 

1980

Y LlongIrma Chilton

 

1979

Y Flwyddyn HonnoDyddgu Owen

 

1978

MiriamJane Edwards

 

1977

Trysor Bryniau CasparJ. Selwyn Lloyd

 

1976

Tân ar y CominT. Llew Jones

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.