Book Lists

These are lists of books that correspond to some of the main themes/topics.

This list is not exhaustive.

We will be updating this list as time goes on. Feel free to message us with ideas!

Posters of the 20 books you NEED to read!

Years 5 &   6

We've chosen a list of our best books ever we think you should read!

Years 3 &   4

A list of the best books we think you really need to read!

Learning at home books list

Dyma restr o adnoddau amrywiol

sydd ar gael i'w prynu - perffaith

ar gyfer dysgu adref!

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.