Meet the author

Meleri

Wyn James

Born:

1970

From:

Cardiff

Lives in:

Cardiff

Interesting

fact:

She enjoys

cooking!

Quick facts

Books

Mwydyn yn yr Afal (Urdd Gobaith Cymru, 1991) – cyfrol enillydd y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Taf-Elái 1991

Stripio (Y Lolfa, 1994)

Diwrnod Da o Waith (Y Lolfa, 1999)

Gwendolin Pari P.I., Nofelau Nawr (Gwasg Gomer, 2001)

Catrin Jones yn Unig (Gwasg Gomer, 2001)

Catrin Jones a'i Chwmni (Gwasg Gomer, 2001)

Tipyn o Gamp 1, Cyfres Hoff Straeon (Gwasg Gomer, 2003)

Stori a Mwy (Gwasg Gomer, 2003)

Gwenynen Bigog (Gwasg Gomer, 2003)

Tipyn o Gamp 2 (Gwasg Gomer, 2003)

Mrch Dd@, Cyfres Whap! (Gwasg Gomer, 2005)

Y We, Cyfres i'r Byw (Gwasg Gomer, 2005)

Wyneb Rwber, Cyfres i'r Byw (Gwasg Gomer, 2005)

St@fell, Cyfres Whap (Gwasg Gomer, 2005)

Parti Ann Haf, Stori Sydyn (Gwasg Gomer, 2006)

Rhyfel Cartre, Cyfres Lleisiau (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2006)

Hlo Bri@n! :), Cyfres Whap! (Gwasg Gomer, 2006)

Fyny Lawr (Gwasg Gomer, 2006)

Dw i Eisiau Bod yn Enwog (Atebol, 2010)

Na, Nel! (Y Lolfa, 2014)

Na, Nel!: Ha, ha! (Y Lolfa, 2015)

Na, Nel!: Ho, ho! (Y Lolfa, 2015)

Na, Nel!: Aaaa! (Y Lolfa, 2016)

Na, Nel!: Shhh! (Y Lolfa, 2016)

Dyddiadur Nel (Y Lolfa, 2017)

Na, Nel!: Wps! (Y Lolfa, 2017)

Na, Nel!: Ha, Ha! (Y Lolfa, 2017)

Na, Nel!: Un Tro (Y Lolfa, 2018)

Awards

Mwydyn yn yr Afal (Urdd Gobaith Cymru, 1991) – cyfrol enillydd y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Taf-Elái 1991

An interesting interview with the author of one of Wales's most popular series for children, 'Na, Nel!'

Click here!

Hawlfraint y llun: Póló 

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.