Meet the author

Lleucu

Roberts

Born:

1964

From:

Aberystwyth

Lives in:

Rhostryfan

Known for:

Teenage Fiction

 

Quick facts

Children and  young people books

Caneuon Heddwch (Y Lolfa, 1991)

Al (Cyfres y Dolffin) (Cwmni Iaith 1996)

Iesu Tirion (Y Lolfa, 2005)

Troi Clust Fyddar (Y Lolfa, 2005)

Annwyl Smotyn Bach (Y Lolfa, 2008)

Y Ferch ar y Ffordd (Y Lolfa, 2009)

Stwff – Guto S. Tomos (Y Lolfa, 2010)

Nain/Mam-gu (Gwasg Gwynedd, 2010)

Wel, Gymru Fach  (Y Lolfa,  2011)

Siarad  (Y Lolfa, 2011)

Rhyw Fath o Ynfytyn (Y Lolfa, 2012)

Teulu (Y Lolfa,  2012)

Oswald (Y Lolfa,  2014)

Rhwng Edafedd (Y Lolfa, 2014)

Saith Oes Efa (Y Lolfa, 2014)

Jwg ar Seld (Y Lolfa,  2016)

Tinboeth (Gwasg Gwynedd, Tachwedd 2007)

Yma: Yr Ynys (Y Lolfa, 2017)

Yma: Hadau (Y Lolfa, 2018)

Yma: Afallon (Y Lolfa, 2019)

Awards

Gwobr Tir na n-Og 2009  Annwyl Smotyn Bach

Gwobr Tir na n-Og 2011

Stwff – Guto S. Tomos

Gwobr Goffa Daniel Owen 

2014

Rhwng Edafedd

Medal Ryddiaith 2014

Saith Oes Efa

Lleucu yn

trafod y gyfres 'Yma'

Annotation 2020-01-19 225033.jpg

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.