Meet the author

Luned

Aaron

Born:

Bangor

Quick Facts

Books (children)

Mae'r Cyfan i Ti (2020, Atebol)

ABC Byd Natur (2020, Carreg Gwalch)

Nadolig yn y Cartref (2019, Carreg Gwalch)

Tymhorau Byd Natur (2019, Carreg Gwalch)

123 Byd Natur (2018, Carreg Gwalch)

Lliwiau Byd Natur (2018, Carreg Gwalch)

Jig-So Byd Natur (atebol)

Awards

Enillydd Gwobr

Tir na n-Og 2017

ABC Byd Natur

Screenshot 2020-11-04 192822
Screenshot 2020-11-04 192715
Screenshot 2020-11-04 192650
Screenshot 2020-11-04 192745
Screenshot 2020-11-04 192909
Screenshot 2020-11-04 192848

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.