Meet the author

Manon

Steffan Ros

Born:

1983

From:

Rhiwlas

Lives in:

Tywyn

Known for:

Loves football and

supports Liverpool

 

Quick facts

Children and  young people books

 • Trwy'r Darlun, Cyfres yr Onnen (Y Lolfa, 2008)

 • Fel Aderyn  (Y Lolfa, 2009)

 • Trwy'r Tonnau, Cyfres yr Onnen  (Y Lolfa, 2009)

 • Bwystfilod a Bwganod, (Y Lolfa, 2010)

 • Prism, Cyfres yr Onnen (Y Lolfa, 2011)

 • Hunllef, Stori Sydyn  (Y Lolfa, 2012)

 • Blasu  (Y Lolfa, 2012)

 • Inc, Stori Sydyn  (Y Lolfa, 2013)

 • Baba Hyll  (Y Lolfa, 2013)

 • Dafydd a Dad  (Y Lolfa, 2013)

 • Llanw  (Y Lolfa, 2014)

 • Al, Cyfres Copa (Y Lolfa, 2014)

 • Y Dyn Gwyrdd a'r Coed Teg, Cyfres Cloch (Gwasg Carreg Gwalch, 2014)

 • Diffodd y Golau, Cyfres y Geiniog, (Canolfan Peniarth, 2015)

 • Annwyl Mr Rowlands, Cyfres y Geiniog, (Canolfan Peniarth, 2015)

 • Two Faces (Y Lolfa, 2016), Canolfan Peniarth, 2018)

 • Pluen  (Y Lolfa, 2016)

 • Golygon  (Y Lolfa, 2017)

 • Y Stelciwr, Stori Sydyn  (Y Lolfa, 2017)

 • Sara Sero, Cyfres Cymeriadau Difyr (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Alun Un, Cyfres Cymeriadau Difyr  (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Deio Dau, Cyfres Cymeriadau Difyr  (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Twm Tri, Cyfres Cymeriadau Difyr  (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Pedr Pedwar, Cyfres Cymeriadau Difyr (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Poli Pump, Cyfres Cymeriadau Difyr  (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Cati Chwech, Cyfres Cymeriadau Difyr (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Sami Saith, Cyfres Cymeriadau Difyr (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Wali Wyth, Cyfres Cymeriadau Difyr  (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Dilys Deg, Cyfres Cymeriadau Difyr  (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Rhifau Coll, Cyfres Cymeriadau Difyr  (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Rhifo 'Nôl ac Ymlaen, Cyfres Cymeriadau Difyr (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Dyblu, Cyfres Cymeriadau Difyr (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Odrifau ac Eilrifau, Cyfres Cymeriadau Difyr (Canolfan Peniarth, 2018)

 • Fi a Joe Allen (Y Lolfa, 2018)

 • Llyfr Glas Nebo  (Y Lolfa, 2018)

 • Pobl drws Nesa ( Y Lolfa, 2019)

Awards

2005 a 2006 Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol

Gwbor Tir na n-Og 2019

Fi a Joe Allen

Gwbor Tir na n-Og 2017

Pluen

Gwbor Tir na n-Og 2012

Prism

Gwbor Tir na n-Og 2010

Trwy'r Tonnau

2018 Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol

Llyfr Glas Nebo

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.