Meet the author

Mererid

Hopwood

Born:

1964

From:

Cardiff

Lives in:

Cardiff

Interesting

fact:

She can speak 

Spanish and German

Quick facts

Children and  young people books

Cyfres Dosbarth Miss Prydderch 1-6 (Gomer)

Cyfres Cymeriadau Difyr

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd

Cyfres Cnoi Cil

This is Mererid when she won the chair in the National Eisteddfod in Denbigh, 2001.

She is a poet.

Hawlfraint y llun: Póló 

Here is some more information about her work.

Click here to

read.

We are not responsible for content of external sites.

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.