Meet the author

Myrddin 

ap Dafydd

Born:

1956

From:

Llanrwst

Lives in:

Pen-Llŷn

Interesting

fact:

From 2018, he has been the Archdruid of the Eisteddfod

Quick facts

Children and  young people books

 Ar y Gêm, 1982, (Gwasg Carreg Gwalch)

Ail Godi'r To, 1986, (Gwasg Carreg Gwalch)

Gweld Cymru - Hwyl wrth Ddod i Adnabod Gwlad, 1998, (Gwasg Carreg Gwalch)

Golau ar y Goeden - Arferion, Straeon a Cherddi Nadolig, Medi 2000, (Gwasg Carreg Gwalch)

Syniad Da Iawn! 2000, (Gwasg Carreg Gwalch)

Brwydr y Brodyr, 2004, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 1: Straeon y Tylwyth Teg,  2005, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 2: Ogof y Brenin Arthur,  2005, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 3: Gelert, Y Ci Ffyddlon,  2005, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 4: Barti Ddu Môr-leidr o Gymru, 2005, (Gwasg Carreg Gwalch)

Odl-Dodl Dolig, Medi 2006, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 5: Meini Mawr Cymru, 2007, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 6: Draig Goch Cymru, 2007, (Gwasg Carreg Gwalch)

Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy, 2019

Y Goron yn y Chwarel, 2019

Y Ddraig yn y Cestyll, 2019

Carafanio dros Gymru, 2018

Pren a Chansen, 2018

Mae'r lleuad yn goch, 2017

Yr Argae Haearn, 2017

Stori Cymru - Hanesion a Baledi, 2015

Dros ben llestri, 2014

Hwyl y limrigau newydd, 2013

Copyright: Kerry Roberts

The Archdruid presides over the most important ceremonies at the National Eisteddfod of Wales including the Crowning of the Bard, the award of the Prose Medal [cy] and the Chairing of the Bard.

He set up the Llanrwst based publishing company, Gwasg Carreg Gwalch.

Here is some more information about his work.

Click here to

read.

We are not responsible for content of external sites.

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.