top of page

KEY STAGE 2

BOOKS

Age 7-11 

Library Books
Pencil and notepad

The following books have not been checked to see if they are indeed suitable for this age group. We recommend you first borrow the book from a library to

ensure that the text is appropriate. 

World War

(history)

RHYFEL BYD I

Ceffyl Rhyfel, (Gwasg Carreg Gwalch, 2011)

Ci Rhyfel (Gomer, 2014)

Cyfres Rygbi: 2. Rhyfelwr Rygbi (Gwasg Carreg Gwalch, 2017)

Y Gêm (Gwasg Carreg Gwalch, 2014)

Diffodd y Sêr, (Y Lolfa, 2017)

Gwrando ar y Lloer, (Gwasg Carreg Gwalch, 2015)

Y Rhyfel Byd Cyntaf (Rily, 2015)

Stori'r Rhyfel Byd Cyntaf (Rily, 2015)

Caeau Fflandrys (2009, Dref Wen)

Rhyfelwr Rygbi

YR AIL RYFEL BYD

Ein Rhyfel Ni (Gwasg y Bwthyn, 2006)

Sais Ydi O, Miss! (Gwasg Gwynedd, 1999)

Stori'r Ail Ryfel Byd, (Rily, 2015)

Cyfres Strach: Coed Du (Gomer, 2012)

Bachgen Mewn Pyjamas, Y (Gwasg Carreg Gwalch, 2011)

Amser Rhyfel (Gomer, 2004)

Pecyn Athrawon Amser Rhyfel (2004)

Cyfres Cled: Lloches Ddirgel (1995)

Y Ail Ryfel Byd (Rily, 2015)

Teyrnas Kenzuke (Dref Wen)

The Sea

Merched y Môr a chwedlau

eraill (T Llew Jones)

Trysor y Môr Ladron (T Llew Jones)

Lawr ar lan y Môr (Elin Meek)

Dirgelwch yr ogof (T Llew Jones)

Cyfrinach Craig yr Wylan (Bet Jones)

Ofnadwy nos (T Llew Jones)

Bachgen Y Môr (Morris Gleitzman)

Draig  o'r enw môr (Jilly Bebbington)

Cnoi cil: Royal Charter (Sian Vaughan)

Barti Ddu (T Llew Jones)

Funny

Direidi Nicolas (Dalen, 2019)

Cyfres 'Na, Nel!'

Cyfres 'Dosbarth Miss Prydderch'

Addasiadau Roald Dahl i gyd

Addasiadau David Walliams i gyd

Tricsi a Dicsi (Dref Wen)

Pogo Ping Pong (Dref Wen)

Sothach a Sglyfath (Y Lolfa)

Cyfres Halibalŵ (CAA)

Hanes y Twrch Bach oedd am wybod

Pwy oedd wedi gwneud am ei ben 

(Gomer)

Health &

 wellbeing

Gwen, Fy Mrawd (Dref Wen)

Y Bys Hyd (Roald Dahl, Rily)

Tŷ Tomi Treorci (Rily)

Paid â gofyn i Alys (Carreg Gwalch)

Cwmwl Cai (Gomer)

Seren Orau'r Sêr (Rily)

Y Goeden Gofio (Gomer)

Y Llew tu mewn (Atebol)

Sut dwi'n teimlo? (Rily)

Gyda'n Gilydd (Rily)

Y Goeden Ioga (Gomer)

Achub y Dydd (Gomer)

Mam-gu a fi (CAA)

Mae'n iawn bod yn wahanol (Atebol)

Het gynnes TAd-cu ( Gomer)

Geography &

environment

Teyrnas Kenzuke (Dref Wen)

Cymru ar y Map (Rily)

Cyfres A wyddoch chi am...? (ddaearyddiaeth Cymru)

Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr? (Dref Wen)

Mae ein Tŷ Ni ar Dân (Rily)

Hanes ein Byd ar y Map (Rily)

Stori Pobl (Rily)

Cyfres archwilio'r Amgylchedd

Horror

Lleuad yn Olau (T Llew Jones)

Science

Stori Dyfeisiau (Rily)

Magic

Harri Potter (a Maen yr athronydd)

Yr Hudlath a'r Haearn (Cressida Cowell)

History

Drowning Welsh villages

Ta-ta Tryweryn (1999)

Yr Argae Haearn (GCG)

Great Quarry Strike

Bwli a Bradwr

The Stuarts

Ble mae John Iorc?

The Romans

Dilyn Caradog (GCG)

Spanish Civil War

Mae'r lleuad yn goch

Rebel Rygbi

Battle over the Welsh language

Paent! (Angharad Tomos)

Darn bach o bapur (Angharad Tomos)

Vote for women

Henriet y Syffrajet

Y Welsh Not

Pren a Chansen

Patagonia

Gwenwyn a gwasgod Felen

Twm Bach ar y Mimosa

Coal Pits

Cwmwl Dros y Cwm

Drws Du Yn Nhonypandy

South Wales Valleys

Gethin Nyth Brân

 

Middle Ages

Ifor Bach (Gomer)

Rebecca Riots

Cri'r Dylluan (T Llew Jones)

Victorian Age

Plentyn Y Stryd (Dref Wen)

Adventure

Taro'r Targed (Gomer)

Cyfres Alecs Rider (Dref Wen)

Cyfres Asiant A (Anni Llŷn)

Cyfres o Ddigwyddiadau Anffodus

Animals

Sw Sara Mai (Lolfa)

bottom of page