TOP 10

Here is a list of my 10 favorite books from 2023!

01

Amber Eyed Leopard

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

02

The Traitor’s Daughter

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

03

Time to Hide, Time to Seek

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

04

Julia’s Letter

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

05

The Rambling Lady

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

06

Iced Love

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

07

The Devil in Yellow

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

08

Lover’s Quarrel

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

09

Harmony / Rage 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

10

The Sergeant’s Son 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.